Scurt istoric al Parohiei noastre

Misiunea Ortodoxa Romana din San Diego si-a inceput activitatea in anul 2002. In prezent ne desfasuram activitatea in sediul Bisericii Luterane "Toti Sfintii" situata la adresa 6355 RADCLIFFE DR., SAN DIEGO, CA 92122.

 

Prezenţa românească pe aceste meleaguri îndepărtate a început în jurul anului 1895, prin valul de emigrări din Transilvania, Bucovina şi Banat, aflate atunci sub stăpânirea austro-ungară. Prima Parohie Ortodoxă Română din Canada a fost înfiinţată în anul 1902 în Regina, Saskatchewan, având hramul "Sf. Nicolae". La 20 Martie 1903 soseşte la Biserica Sfântul Nicolae, arhimandritul Evghenie Ungureanu, cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei.

            Biserica Română Americană şi Canadiană a fost fondată de către laici care s-au unit, au construit biserici şi au chemat clerici din Lumea Veche. Clerul a venit din două Mitropolii: a Ardealului (cu sediul la Sibiu) şi a Moldovei (cu sediul la Iaşi). Prima a influenţat comunităţile româneşti din Statele Unite şi a doua pe cele din Canada. La 15 august 1904, românii din Cleveland au hotărât să întemeieze prima Parohie Ortodoxă Română din S.U.A., cu hramul "Sf. Maria". În decembrie 1905 soseşte în Statele Unite Părintele Moise Balea, primul preot ortodox care a venit să slujească comunităţile din America.

Între 25-28 aprilie 1929, cu prilejul Congresului bisericesc al clerului şi credincioşilor din cadrul parohiilor ortodoxe româneşti din S.U.A. şi Canada, întrunit la Detroit-Michigan, s-a constituit Episcopia  Ortodoxă Română din America, sub oblăduirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâre aprobată de către Congresul Naţional Bisericesc din România din 21 noiembrie 1929.

            Între 26-28 aprilie 1934, Parlamentul României votează Legea Înfiinţării Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din America, lege semnată de Regele României Carol II, la 5 mai 1934. În urma alegerilor din 24 martie 1935, arhimandritul Policarp (Pompiliu) Moruşca, stareţul mânăstirii Hodros-Bodrog este ales, şi hirotonit drept Episcop al Românilor din America.

            Între 3-5 iulie 1951, Congresul Episcopiei, întrunit în Chicago, IL, a decis ruperea legăturilor cu autorităţile bisericeşti din România, şi alegerea teologului Viorel (Valerian) Trifa, drept Episcop-Vicar, care după moartea Episcopului Policarp, în 1958, devine succesorul Episcopului Policarp.

            În 1984, prin pensionarea IPS Sale Arhiepiscopul Valerian, Congresul Episcopiei a ales drept Episcop titular pe tânărul Episcop-Vicar Nathaniel Popp, care păstoreşte Episcopia dela Vatra până în vremurile de astăzi. După o slujire de peste 20 de ani ca Episcop titular al Episcopiei, IPS Sa +Nathaniel (ridicat la rangul de Arhiepiscop încă din 1996), a cerut Congresului să-i găsească un ajutor, iar la 28 iunie 2002, Congresul Episcopiei a ales pe arhimandritul Irineu Duvlea drept Episcop-Vicar al Episcopiei dela Vatra Românească.

 

(Extras din articolul scris de Preotul Protopop Constantin Alecse, Los Angeles, California, Protoieria Coastei Pacifice, ROEA)

http://www.holyresurrectionparish.org/biserica-ortodoxa/episcopia/istoria-episcopiei-roea