Afiliere

 

ROEA

Misiunea “Inaltarea Sfintei Cruci” San Diego CA face parte din Episcopia Ortodoxă Română din America (ROEA)

OCA

Episcopia Ortodoxă Română din America este o dioceză a Bisericii Ortodoxe în America (OCA).

               

Biserica Ortodoxă în America este îndrumatã în activitatea sa de sfintele dogme şi sfintele canoane ale Sfintei Biserici Ortodoxe a Domnului Nostru Iisus Hristos şi este condusă după propriile statute adoptate şi modificate din timp în timp de organele sale legislative şi administrative cele mai înalte.